Get Adobe Flash player
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน


ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี  2556
วันศุกร์ที่   5   กรกฎาคม  พ.ศ.2556  เวลา  8.30 - 14.00 น.
ณ   หอประชุมบุษกร  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก

comments