กำหนดเปิดภาคเรียน1/2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก
เปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563
รับสมัครนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค.
หรือสมัครออนไลน์ได้ http://pl-tech.ac.th/web_student_reg/index.php
และมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ในเดือนมิถุนายน
(ทางวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดวัน/เวลา/ในการมอบตัวสำหรับนักเรียนใหม่ให้ทราบอีกครั้ง)
ติดต่อเราโทร.055-000587 หรือ 0819535301