กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เปรมฤดี ชามพูนท ผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในการเปิดงาน