กิจกรรมปลูกป่า..ทำดีเพื่อพ่อ 2560

กิจกรรมปลูกป่า..ทำดีเพื่อพ่อ 2560
โดยมี ดร.เปรมฤดี ชามพูนท เป็นประธานในพิธี