กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

คณะผู้บริหาร ครู และบุคคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2562 ที่ว่าการอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก