งานยกเกียร์รถยนต์ เด็กช่างยนต์

งานยกเกียร์รถยนต์ เด็กช่างยนต์ ทำไมจะทำไม่ได้ 
ระบบการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติงานจริง กับประสบการณ์จริง ที่ บ.ธ.พ.