ร่วมปลูกต้นไม้ ทำดีเพื่อพ่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก

ดร.เปรมฤดี ชามพูนท ผู้รับใบอนุญาต ร่วมปลูกต้นไม้ ทำดีเพื่อพ่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก

โพสต์โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก Pl-Tech บน 13 กรกฎาคม 2017