อบรมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ธุรกิจ SME

งานส่งเสริมผลการค้าและประกอบธุรกิจและศูนย์บ่มเพาะ หัวหน้างาน อ.สุลาลีวรรณ วงศ์สะอาด ได้จัดอบรมให้ความรู้และเขียนแผนธุรกิจ โดยทางธนาคารออมสิน เข้ามาให้รายละเอียดกับนักเรียนนักศึกษา ซึ่ง มีนายรังษี สังฆพรม ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการเขียนแผนธุรกิจ 23 ก.ค.62 ณ ห้องประชุม 115