สาขาการบัญชี

เข้าสู่เว็บสาขา—–>https://sites.google.com/pl-tech.ac.th/acc/

สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาบัญชีจะได้รับคุณวุฒิ สามารถประกอบอาชีพ เป็นพนักงาน บัญชี สมุห์บัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่สรรพากร นักวิชาการ อาจารย์ นักวิเคราะห์ นักวิจัย เป็นผู้ตรวจสอบ บัญชีอนุญาต (CPA) ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร (TA)
ผู้วางระบบบัญชี . อาชีพอิสระ : ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้วางระบบบัญชี