สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

เข้าสู่เว็บสาขา—–>https://sites.google.com/pl-tech.ac.th/retailbusiness/

โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ เป็นสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกของไทยที่จัดระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาคี (Dual Vocational Training) ซึ่งเป็นระบบที่ให้ความสำคัญกับการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกภาคปฏิบัติ ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับคำแนะนำในการพัฒนาหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในระบบทวิภาคีจากประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้การศึกษาในระบบนี้จนประสบความสำเร็จมาแล้วกว่า 200 ปี

นอกจากจะเน้นการเรียนรู้ด้วยการทำงานจริงตามแนวทางของการศึกษาในระบบทวิภาคีแล้ว โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ ของซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น ยังมีจุดเด่นอยู่ที่ นักศึกษาจะมีรายได้ระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ และด้วยเครือข่ายในธุรกิจค้าปลีกที่มีอยู่ทั่วประเทศของบริษัทฯ เมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนจะได้เข้าทำงานกับบริษัทในกลุ่ม และบริษัทพันธมิตรของ ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น