ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก
เลขที่ 234 หมู่ 2 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
โทร. 0-5500-0587    โทรสาร  0-5500-0588
E-mail : office@pl-tech.ac.th
เวลาทำการ : 8.00-16.00