วิทยาลัยฯ เข้าร่วมการแข่งขัน “ข้าวต้มมัด”

ขอแสดงความยินดีกับทีม “ศ.ว.พ. วังเป็ด” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ในการจัดกิจกรรมประกวด “ข้าวต้มมัด”  ณ วิถีชุมชน ฅนพิษณุโลก @วัดราชบูรณะ จ.พิษณุโลก
นำทีมโดย อ.สันติภาพ สมเนตร อ.กัลยา เฮงดี อ.ณัฏฐปภัสร์ เถื่อนสุริยะ