ปรัชญาวิทยาลัย

"เรียนดี มีวินัย ใฝ่ทักษะ สร้างคุณค่าเยาวชน"
 
 

 
สถาบันการศึกษาเดิมที่จบ จังหวัด ชื่อ สกุล ศึกษาต่อระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาิวิชาที่เลือกเรียน วันที่สมัคร สถานะการมอบตัว ผู้สมัครใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ศรัณย์พร คงทัศน์ ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการบัญชี 22 ก.พ. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พิษณุโลก หทัยวรรณ ทองอ่ำ ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการบัญชี 20 ก.พ. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม พิษณุโลก น้ำทิพย์ โพธิ์แก้ว ปวช. ปวช. ช่างอุตสาหกรรม ปวช. สาขางานการท่องเที่ยว 14 ก.พ. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม พิษณุโลก น้ำทิพย์ โพธิ์แก้ว ปวช. ปวส. บริหารธุรกิจ ปวช. สาขางานการท่องเที่ยว 13 ก.พ. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก พิษณุโลก สุรวิทย์ จันคง ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. ช่างอุตสาหกรรม ปวส. สาขางานไฟฟ้ากำลัง 3 ก.พ. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อุตรดิตถ์ ฐาปกรณ์ บุญมี ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการบัญชี 30 ม.ค. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อุตรดิตถ์ ฐาปกรณ์ บุญมี ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการบัญชี 30 ม.ค. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อุตรดิตถ์ ฐาปกรณ์ บุญมี ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการบัญชี 30 ม.ค. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อุตรดิตถ์ ฐาปกรณ์ บุญมี ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการบัญชี 30 ม.ค. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อุตรดิตถ์ ฐาปกรณ์ บุญมี ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการบัญชี 30 ม.ค. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อุตรดิตถ์ ฐาปกรณ์ บุญมี ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการบัญชี 30 ม.ค. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อุตรดิตถ์ ฐาปกรณ์ บุญมี ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการบัญชี 30 ม.ค. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
เซนต์นิโกลาส พิษณุโลก จินดามณี แสนสีวิไร ปวช. ปวช. พณิชยกรรม ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 ม.ค. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนท่าบ่อ หนองคาย ชิตพล แข็งขัน ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. ช่างอุตสาหกรรม ปวส. สาขางานไฟฟ้ากำลัง 29 ม.ค. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
ghjjbghjmm นครสวรรค์ ปิยนันท์ บุญมาก ปวช. ปวช. พณิชยกรรม ปวช. สาขางานการบัญชี 26 ม.ค. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียน บ้านโคกวิทยาคม อุตรดิตถ์ พันธกานต์ อินอ่อน ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 ม.ค. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียน บ้านโคกวิทยาคม อุตรดิตถ์ พันธกานต์ อินอ่อน ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 ม.ค. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียน บ้านโคกวิทยาคม อุตรดิตถ์ พันธกานต์ อินอ่อน ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 ม.ค. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
บุ๋มบิ๋ม สุโขทัย นุชจรีย์ คำกว้าง ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการบัญชี 11 ม.ค. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนภาชีสุนทรวิทยานุกูล พระนครศรีอยุธยา กรวินท์ ตรีหิรัญ ปวช. ปวช. พณิชยกรรม ปวช. สาขางานการบัญชี 9 ม.ค. 2561 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว

  Records 1 to 20 of 813

Next Last

 

 


   
 
       
© วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก
ออกแบบและพัฒนาระบบ: www.hand2u.com  ติดต่อ