ปรัชญาวิทยาลัย

"เรียนดี มีวินัย ใฝ่ทักษะ สร้างคุณค่าเยาวชน"
 
 

 
สถาบันการศึกษาเดิมที่จบ จังหวัด ชื่อ สกุล ศึกษาต่อระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาิวิชาที่เลือกเรียน วันที่สมัคร สถานะการมอบตัว ผู้สมัครใหม่
ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์ นุชจรี สาระชาติ ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 ธ.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนประชาสงเคราห์วิทยา พิษณุโลก ปวีณ์นุช ใจวัง ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ ปวช. สาขางานการบัญชี 29 พ.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พิษณุโลก ชนิดาภา กิจวัฒนะกุล ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการบัญชี 29 พ.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
การศึกษานอกระบบพื้นฐานตำบลท่าพุทรา กำแพงเพชร ไพรัตน์ ขุนทอง ปวส. ปวส. ช่างอุตสาหกรรม ปวช. สาขางานไฟฟ้ากำลัง 17 พ.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
การศึกษานอกระบบพื้นฐานตำบลท่าพุทรา กำแพงเพชร ไพรัตน์ ขุนทอง ปวส. ปวส. ช่างอุตสาหกรรม ปวช. สาขางานไฟฟ้ากำลัง 17 พ.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พิษณุโลก นันท์ภัส มณีศรีวงค์ ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการโรงแรม 16 พ.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สุโขทัย กัญญ์ณัชชา ชีวงศ์ ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 14 พ.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนนายายอามพิทยาคม จันทบุรี ชาลิสา พลเสน ปวช. ปวช. พณิชยกรรม ปวช. สาขางานการบัญชี 13 พ.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
วอศ.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ภัทราภรณ์ คงคณะ ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการบัญชี 5 พ.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
วิทยาลัยเทคนิคพิษณูโลก พิษณูโลก นิติธร ปัญยาง ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. ช่างอุตสาหกรรม ปวส. สาขางานไฟฟ้ากำลัง 12 .ต.ค 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนพาณิชยการจำนงค์ กรุงเทพมหานคร ศิวาพร ศรลัมภ์ ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการบัญชี 2 .ต.ค 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนพาณิชยการจำนงค์ กรุงเทพมหานคร ศิวาพร ศรลัมภ์ ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการบัญชี 2 .ต.ค 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก นฤมล เนียนไทยสง ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการบัญชี 18 ก.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
กศน.อำเภอวังโป่ง เพชรบูรณ์ ลภัสรดา สีฮะศาร ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการบัญชี 12 ก.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
dBOgHoQZdIe QhmQnLGnhTpbrl JimmiNu JimmiNu ปวช. ปวช. พณิชยกรรม ปวช. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 11 ก.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
WIVBIZtrSE ebtXduuFzrnyFtGU JimmiNu JimmiNu ปวช. ปวช. พณิชยกรรม ปวช. สาขางานการตลาด 10 ก.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
การศึกษานอกระบบ พิษณุโลก ขวัญชัย ศรีม่วง ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการท่องเที่ยว 7 ก.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนวังทองพิดทยาคม พิษณุโลก โรจน์ศักดิ์ ดีทอง ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 ก.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เชียงราย ศิรภัสสร กุลด้วง ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการท่องเที่ยว 4 ก.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก ธีรวัจน์ จิจีรโรจน์ ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. ช่างอุตสาหกรรม ปวส. สาขางานไฟฟ้ากำลัง 17 ส.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว

  Records 1 to 20 of 783

Next Last

 

 


   
 
       
© วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก
ออกแบบและพัฒนาระบบ: www.hand2u.com  ติดต่อ