ปรัชญาวิทยาลัย

"เรียนดี มีวินัย ใฝ่ทักษะ สร้างคุณค่าเยาวชน"
 
 

 
สถาบันการศึกษาเดิมที่จบ จังหวัด ชื่อ สกุล ศึกษาต่อระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาิวิชาที่เลือกเรียน วันที่สมัคร สถานะการมอบตัว ผู้สมัครใหม่
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก ธีรวัจน์ จิจีรโรจน์ ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. ช่างอุตสาหกรรม ปวส. สาขางานไฟฟ้ากำลัง 17 ส.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ลำปาง ปุณฑริก โรจนวิจิตร ปวช. ปวช. พณิชยกรรม ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 ส.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
การศึกษานอกระบบ พิษณุโลก รัตติยากร ดีอินทร์ ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการตลาด 24 ก.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
การศึกษานอกระบบ พิษณุโลก รัตติยากร ดีอินทร์ ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการตลาด 24 ก.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
กศน พิษณุโลก ภัทรวดี ไชยธงรตน์ ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 10 ก.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนวังทองพิทยาคม พิษณุโลก วิรัณญา นามศิริ ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 9 ก.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
XqYipuYLbprFT NIKlCnTreWxOyNC Barnypok Barnypok ปวส. ปวส. ช่างอุตสาหกรรม ปวช. สาขางานไฟฟ้ากำลัง 9 ก.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
QrEjioAVMrCQcZJqN YRVvcvWYdSoxvemLpUQ Barnypok Barnypok ปวช. ปวช. ช่างอุตสาหกรรม ปวช. สาขางานการตลาด 8 ก.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
EsykkMwPCk DmOYzhAuGFZSd Barnypok Barnypok ปวส. ปวช. ช่างอุตสาหกรรม ปวส. สาขางานเครื่องมือกล 8 ก.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
wtnzpSiItNeTZsAdt GvDUvwJoppBFcg Barnypok Barnypok ปวส. ปวช. พณิชยกรรม ปวช. สาขางานยานยนต์ 8 ก.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
หนองตูมวิทยา สุโขทัย วีรภัทร บุญทอง ปวช. ปวช. ช่างอุตสาหกรรม ปวช. สาขางานไฟฟ้ากำลัง 5 ก.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย นครสวรรค์ ปรีชา ยอดหงษ์ ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. ช่างอุตสาหกรรม ปวส. สาขางานไฟฟ้ากำลัง 4 ก.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนจ่านกร้อง พิษณุโลก กชกร คำโสภา ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ ปวช. สาขางานการบัญชี 1 ก.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อุตรดิตถ์ พชรพล พาพิมพ์ ปวส. ปวส. ช่างอุตสาหกรรม ปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์ 29 มิ.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
ปงพัฒนาวิทยาคม พะเยา วิภารัตน์ สุนันต๊ะ ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28 มิ.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก สุปราณี อู่ไทย ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการท่องเที่ยว 25 มิ.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียน ปางศิลาทองศึกษา กำแพงเพชร สวิตตา สอนพิม ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการบัญชี 22 มิ.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียน ปางศิลาทองศึกษา กำแพงเพชร สวิตตา สอนพิม ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการบัญชี 22 มิ.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อุตรดิตถ์ ช่อผกา บุนา ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการบัญชี 21 มิ.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อุตรดิตถ์ ปุณยาพร ขันมา ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 21 มิ.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว

  Records 1 to 20 of 764

Next Last

 

 


   
 
       
© วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก
ออกแบบและพัฒนาระบบ: www.hand2u.com  ติดต่อ