ปรัชญาวิทยาลัย

"เรียนดี มีวินัย ใฝ่ทักษะ สร้างคุณค่าเยาวชน"
 
 

 
สถาบันการศึกษาเดิมที่จบ จังหวัด ชื่อ สกุล ศึกษาต่อระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาิวิชาที่เลือกเรียน วันที่สมัคร สถานะการมอบตัว ผู้สมัครใหม่
วิทยาลัยเทคนิคพิษณูโลก พิษณูโลก นิติธร ปัญยาง ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. ช่างอุตสาหกรรม ปวส. สาขางานไฟฟ้ากำลัง 12 .ต.ค 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนพาณิชยการจำนงค์ กรุงเทพมหานคร ศิวาพร ศรลัมภ์ ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการบัญชี 2 .ต.ค 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนพาณิชยการจำนงค์ กรุงเทพมหานคร ศิวาพร ศรลัมภ์ ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการบัญชี 2 .ต.ค 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก นฤมล เนียนไทยสง ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการบัญชี 18 ก.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
กศน.อำเภอวังโป่ง เพชรบูรณ์ ลภัสรดา สีฮะศาร ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการบัญชี 12 ก.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
dBOgHoQZdIe QhmQnLGnhTpbrl JimmiNu JimmiNu ปวช. ปวช. พณิชยกรรม ปวช. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 11 ก.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
WIVBIZtrSE ebtXduuFzrnyFtGU JimmiNu JimmiNu ปวช. ปวช. พณิชยกรรม ปวช. สาขางานการตลาด 10 ก.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
การศึกษานอกระบบ พิษณุโลก ขวัญชัย ศรีม่วง ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการท่องเที่ยว 7 ก.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนวังทองพิดทยาคม พิษณุโลก โรจน์ศักดิ์ ดีทอง ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 ก.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เชียงราย ศิรภัสสร กุลด้วง ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการท่องเที่ยว 4 ก.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก ธีรวัจน์ จิจีรโรจน์ ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. ช่างอุตสาหกรรม ปวส. สาขางานไฟฟ้ากำลัง 17 ส.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ลำปาง ปุณฑริก โรจนวิจิตร ปวช. ปวช. พณิชยกรรม ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 ส.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
การศึกษานอกระบบ พิษณุโลก รัตติยากร ดีอินทร์ ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการตลาด 24 ก.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
การศึกษานอกระบบ พิษณุโลก รัตติยากร ดีอินทร์ ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการตลาด 24 ก.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
กศน พิษณุโลก ภัทรวดี ไชยธงรตน์ ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 10 ก.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนวังทองพิทยาคม พิษณุโลก วิรัณญา นามศิริ ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 9 ก.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
XqYipuYLbprFT NIKlCnTreWxOyNC Barnypok Barnypok ปวส. ปวส. ช่างอุตสาหกรรม ปวช. สาขางานไฟฟ้ากำลัง 9 ก.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
QrEjioAVMrCQcZJqN YRVvcvWYdSoxvemLpUQ Barnypok Barnypok ปวช. ปวช. ช่างอุตสาหกรรม ปวช. สาขางานการตลาด 8 ก.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
EsykkMwPCk DmOYzhAuGFZSd Barnypok Barnypok ปวส. ปวช. ช่างอุตสาหกรรม ปวส. สาขางานเครื่องมือกล 8 ก.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
wtnzpSiItNeTZsAdt GvDUvwJoppBFcg Barnypok Barnypok ปวส. ปวช. พณิชยกรรม ปวช. สาขางานยานยนต์ 8 ก.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว

  Records 1 to 20 of 774

Next Last

 

 


   
 
       
© วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก
ออกแบบและพัฒนาระบบ: www.hand2u.com  ติดต่อ