ปรัชญาวิทยาลัย

"เรียนดี มีวินัย ใฝ่ทักษะ สร้างคุณค่าเยาวชน"
 
 

 
สถาบันการศึกษาเดิมที่จบ จังหวัด ชื่อ สกุล ศึกษาต่อระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาิวิชาที่เลือกเรียน วันที่สมัคร สถานะการมอบตัว ผู้สมัครใหม่
เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก สุปราณี อู่ไทย ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการท่องเที่ยว 25 มิ.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียน ปางศิลาทองศึกษา กำแพงเพชร สวิตตา สอนพิม ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการบัญชี 22 มิ.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียน ปางศิลาทองศึกษา กำแพงเพชร สวิตตา สอนพิม ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการบัญชี 22 มิ.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อุตรดิตถ์ ช่อผกา บุนา ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการบัญชี 21 มิ.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อุตรดิตถ์ ปุณยาพร ขันมา ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 21 มิ.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อุตรดิตถ์ ช่อผกา บุนา ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการโรงแรม 21 มิ.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
กศน น่าน นัตภรณ์ วรยศ ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 มิ.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
กศน.วังทอง พิษณุโลก อณิษฐา ลิมปนสิทธิชัย ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ ปวช. สาขางานการบัญชี 19 มิ.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
กศน.วังทอง พิษณุโลก อณิษฐา ลิมปนสิทธิชัย ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ ปวช. สาขางานการบัญชี 19 มิ.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
กศน.วังทอง พิษณุโลก อณิษฐา ลิมปนสิทธิชัย ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ ปวช. สาขางานการบัญชี 19 มิ.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
การศึกษานอกโรงเรียน พิษณุโลก คมสัน มีเนตรขำ ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. ช่างอุตสาหกรรม ปวส. สาขางานไฟฟ้ากำลัง 17 มิ.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อุตรดิตถ์ วีระยุทธ นันผาย ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. ช่างอุตสาหกรรม ปวส. สาขางานไฟฟ้ากำลัง 16 มิ.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก พิษณุโลก ทวีพร แสงรัตน์ ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. ช่างอุตสาหกรรม ปวช. สาขางานไฟฟ้ากำลัง 8 มิ.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ สุนทรี ฮ่อธิวงศ์ ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการบัญชี 2 มิ.ย. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สุโขทัย ดาราวรรณ เสาวนิจ ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการโรงแรม 31 พ.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สุโขทัย ดาราวรรณ เสาวนิจ ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการโรงแรม 31 พ.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สุโขทัย ดาราวรรณ เสาวนิจ ปวส. ปวส. บริหารธุรกิจ ปวส. สาขางานการโรงแรม 31 พ.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก ศุภชัย โชระเวช ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวช. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 29 พ.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก ศุภชัย โชระเวช ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวช. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 29 พ.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว
พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก ศุภชัย โชระเวช ปวส. (ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) ปวส. บริหารธุรกิจ ปวช. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 29 พ.ค. 2560 ยังไม่ได้มอบตัวแล้ว

  Records 1 to 20 of 749

Next Last

 

 


   
 
       
© วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก
ออกแบบและพัฒนาระบบ: www.hand2u.com  ติดต่อ